استفاده از شیلنگ باک بنزین پراید در کابل مودم پر سرعت

مخازن سوخت با سیستم های مختلفی مانند تسمه-آویز-گیره-پیچ در قسمت پایین بدنه خودرو ثابت می شوند شل شدن و گسیختگی ایجاد شده در این عناصر با حرکت در قسمتی که مخزن پارگی قرار دارد باعث تماس با قطعاتی می شود که نباید در تماس باشند.

سوخت قابل اشتعال و احتراق در مخزن وجود دارد اتصالات مخزن شیلنگ باک بنزین پراید را فوراً بررسی کنید.

پمپ بنزین خودروی شما سوخت را از باک شما از طریق شلنگ سوخت رسانی به موتور می فرستد و سوخت اضافی در شلنگ سوخت برگشتی به باک باز می گردد این شیلنگ های سوخت در امتداد زیرشاخه ماشین شما از باک تا محفظه موتور حرکت می کنند.

خرابی برگشت انژکتور به طور کلی، خودروهای دیزلی می توانند در هوای سرد یا در اولین استارت دیر استارت بزنند دلیل این امر در سمت انژکتور این است که از برگشت سوخت نشت می کند به عبارت دیگر سوخت را بدون فرستادن کامل به محفظه احتراق به داخل انژکتور می فرستد.

در نتیجه مشکل در سیستم سوخت رسانی خودروها، سوخت خودرو به عقب فرار می کند دلیل این امر شیلنگ های سوخت است که معمولاً در محفظه موتور قرار دارند وقتی دیزل به سمت عقب حرکت می کند، خودرو به سختی کار می کند یک پمپ دستی برای پمپاژ دستی سوخت در هنگام باز شدن محفظه موتور وجود دارد.

پکوپلینگ پمپ بنزین ممکن است خراب یا شکسته باشد تنظیم تحویل سوخت پمپ دیزل ممکن است کاهش یابد فیلتر داخل پمپ بنزین ممکن است مسدود شده باشد.

شلنگ بنزین را تعویض کنید شیلنگ‌های نوع 2A برای استفاده در کاربردهای حمل سوخت در وسایل نقلیه موتوری توصیه نمی‌شوند، زیرا به دلیل افزودن مواد خام تجدیدپذیر به بنزین‌ها و سوخت‌های گازوئیل تجاری موجود و افزایش دامنه دمای کارکرد مشخصات سازنده را رعایت کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که برای موتورهای با کارایی بالا که در معرض دماهای بالا هستند، باید مشخصات سازنده در مورد دمای عملیاتی رعایت شود.

به دلایل ساخت، شیلنگ ها همیشه یک تکه تحویل داده نمی شوند حداکثر برای 15 متر 3 تکه؛ حداکثر برای 10 متر 2 عدد و همچنین رگلاتور قطعه ای است که بنزین را بین باک و انژکتورها در فشار معینی نگه می دارد.

از آنجایی که هنگام خراب شدن شیلنگ فشار در شلنگ کاهش می یابد، خودرو تا زمانی که بنزین به انژکتور برسد، به سختی راه اندازی می شود، به خصوص زمانی که موتور سرد است.