استفاده از پارکت لمینت قابل شستشو در زمین فوتبال

طراحی مسکن توسط عوامل بسیاری مانند نیازهای کاربران، عوامل محیطی، داده های جغرافیایی و اقلیمی، شرایط اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد در حالی که خانه‌ها نیازهای اولیه سرپناه را برآورده می‌کنند، با شکل‌گیری فضاهای کاربردی و زیبایی‌شناختی توسعه می‌یابند.

سبک زندگی، عادات و ترجیحات کاربران و ارتباط مکانی که خانه در آن طراحی می شود با محیط و طبیعت از عوامل مهم در تصمیم گیری های طراحی است.

در طراحی مسکن سعی بر این است که نیازهای مختلف کاربران از لحاظ فیزیکی، روانی و اجتماعی برآورده شود از این حیث ایجاد کارکرد و زیبایی در طراحی مسکن با در نظر گرفتن نیازهای کاربر نیاز به تعادل دارد.

بازنگری و تفسیر ویژگی های معماری سنتی با مصالح و تکنولوژی روز در طراحی مسکن امکان تحقق نمونه های مختلف در این زمینه را فراهم می کند در این تحقیق، نمونه ای از خانه تک خانواده ای که توسط نویسنده در منطقه شیله استانبول طراحی و اجرا شده است، با توجه به نیازها و ترجیحات کاربران مورد بحث قرار گرفته است.

فرآیند تصمیم گیری طراحی، رویکرد به اصول مسکن سنتی، مراحل اجرا در چارچوب تعاملات محیطی و فرهنگی و تجربیات حاصل از آن مورد بحث قرار می گیرد عوامل در نظر گرفته شده در برنامه ریزی خانه همراه با روابط برقرار شده با اصول طراحی سنتی و مراحل اجرا همراه با نیاز کاربر ارائه شده است.

پارکت ها جزء لاینفک دکوراسیون منزل هستند و در انتخاب پارکت لمینت قابل شستشو های شما که سالیان سال ماندگار خواهند بود، برنامه ریزی دقیقی لازم است. در اینجا قوانین طلایی برای انتخاب پارکت وجود دارد.
ما خواهان آن هستیم که خانه هایمان نه تنها به عنوان یک خانه بلکه به عنوان یک اداره، یک سالن ورزشی یا حتی یک مکان گرم برای فعالیت های اجتماعی خود در زندگی روزمره عمل کنند و برای رسیدن به این هدف باید خانه های خود را با طراحی هوشمندانه تزئین کنیم.

دکوراسیون خانه با پارکت شروع می شود بنابراین، در انتخاب پارکت خود به چه نکاتی توجه کنیم؟